Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

MGS; kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kuruluşların mevzuatlarına uygun olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi hizmetleri vermektedir. Bu konuda Türkiye genelinde ÇED Yeterlik Belgesine sahip şirketler arasında 2007 yılında en çok ÇED Raporu hazırlayan ve ÇED Olumlu Belgesi alan 3. Firma olan MGS, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarındaki istikrarlı büyümesini sürdürerek 2008, 2009, 2010, 2011,2012 ve 2013 yıllarında Türkiye birinciliğine yükselmiştir.

ULUSAL ÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ

ÇEVRESEL FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

AKUSTİK RAPOR

HAVA KALİTESİ MODELLEME

KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRME

image
image
image
image
image
Ulusal Çevre Mevzuatına göre ÇED Mühendislik Hizmetleri

Yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğine göre

 • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması
 • Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
 • ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanması
 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Nihai ÇED Raporu İzleme-Kontrol çalışmalarının yapılması ve raporlanması
Uluslararası usul, standart ve kriterlere göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri

Uluslararası Kurum ve Kuruluşların (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) usul, standart ve kriterlerine göre

 • Mevcut Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim ve Eylem Planlarının Hazırlanması
Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları
 • Ulusal ve Uluslar arası mevzuat ile kriterlere göre
 • Sosyal etki değerlendirme kapsamının belirlenmesi
 • Paydaş grupların belirlenmesi
 • Halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi çalışmalarının yapılması (irtibat noktası kurulması, anket çalışmalarının yürütülmesi, halkın katılımı toplantılarının yapılması vb)
 • Paydaş/halkın şikayet ve öneri mekanizmasının kurulması ve uygulanması
 • Sosyal Etki Değerlendirme Rapor’larının hazırlanması