Zemin İyileştirme ve Stabilite Çalışmaları

image
image

İyileştirme ve stabilite konusunda hizmetlerimizin kapsamı çok geniş olup, temel hizmet alanlarımız şev stabiliteleri, sismik dizayn, istinat yapıları, sıvılaşma araştırmaları, temel dizaynı olarak özetlenmektedir. Çalışmalarımız kapsamında yaptığımız projelerde gerek literatür olarak, gerekse Dünya’da gerçek zamanlı olarak uygulanmış son uygulamalar temel alınmaktadır. Tüm çalışmalarımızda ekonomik analize büyük önem vermekte ve projelerimizi fayda-maliyet kriterlerine göre hazırlamaktayız. Böylece verdiğimiz hizmetin tüm gerekliliklerinin yerine getirilmiş olduğundan emin oluruz.

Zemin Enjeksiyonu

Zemine uygulanılacak olan enjeksiyon özellikleri titizlikle seçilmelidir. Çimento enjeksiyonlarında en önemli faktör su ve çimento miktarıdır. Enjeksiyon yapılabilmesi için çimento karışımlarında akışkanlık, su kusma ve dane boyutu önem taşır. Enjeksiyon işleminden sonra ise büzülme, hidrotasyon ısısı ve mukavemet özellikleri önemlidir. Su/çimento oranının artışı durumunda sulanmanın arttığı ve mukavemetin düştüğü görülmektedir. Su/çimento oranının düşük olması durumunda da enjeksiyon uygulamasının zorlaştığı görülmektedir.

Dolayısıyla düşünülen enjeksiyon uygulamasında en önemli faktör enjeksiyon edilecek malzemenin su/çimento oranıdır. Bu oran ise zemin parametreleri dikkate alınarak bulunabilmektedir. Ayrıca zemine enjekte edilen malzemelerde, teknolojinin gelişmesiyle ile çeşitlenmiş ve doğru karışım seçilimi de enjeksiyon işleminde önemli hale gelmiştir.