Zemin Etüt Araştırmaları

image
image
image
image
image

Zemin Etüdü arazinin jeolojik parametrelerini belirleyebilmek ve belirlenen parametreler doğrultusunda araziyi değerlendirerek dinamik olarak davranışını tespit etmek için yapılır.

Etüt kapsamında en önemli unsur zeminin özelliklerini net bir şekilde belirlemektir. Bilindiği üzere arazinin jeolojik özellikleri, alan büyüklüğü fark etmeksizin (km2’den cm2’ye) farklı niteliklerde olabilmektedirler. Dolayısıyla bu farklılıkların tam olarak tespit edilmesi ve tespit edilen niteliklerin doğru değerlendirebilmesi gerekmektedir. Böylece arazi dolayısıyla zemin anlaşılmış olacaktır.

Etüt kapsamında yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla zemin etüt raporu hazırlamaktayız.

Zeminin dinamik parametrelerini belirlerken, tespit edilecek kriter doğrultusunda çalışma metodu dikkatle seçilmeli ve uygulanmalıdır. Çalışma metodunun fayda-maliyeti göz önünde bulundurularak, ekonomik ve efektif bir sonuç alınır.