Yapı Güçlendirme Hizmetleri

image
image
image
image
image

Deprem risk analizi değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlarla birlikte zemin kriterleri ve zeminin üzerinde inşa edilmiş olan yapı özellikleri dikkate alınarak zemin stabilitesi ve zemin iyileştirmesi için gerekli görülen yöntem ve teknikler belirlenir.

Bu analizler sonucunda yapı dayanım kriterleri belirlenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda yapı özellikleri de göz önünde bulundurularak yapının güçlendirilmesi için gerekli görülen, bilimsel olarak kanıtlanmış, gerçek zamanlı uygulanmış, en güncel yöntem ve teknikleri içeren öneriler projelendirilir ve uygulaması yapılır.