image
image
image
image
image
image

Tünellerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Harita ve Plankote Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Tünel Güzergah Çalışmaları
 • Tünel Modellenmesinin Yapılması
 • Tünel Analizlerinin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması

Tüneller

Tüneller, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine paralel olarak tüm Dünyada ulaşımda önemli bir yere sahip olmuştur. Karayolu ile ulaşımda uzun mesafelere tekabül eden karayolu güzergahları, tüneller vasıtasıyla ciddi bir şekilde kısaltılabilmektedir.

Tüneller ile ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje‘nin özellikle tünel projeleri konusunda deneyimli kadrosuyla “Tünel Projeleri” nin tasarımı yapılmaktadır.