Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması

image
image

Tesislerin projelendirilmesinde en önemli aşama, tesis yerinin seçilmesidir. Tesis yer seçimi jeolojik, çevresel ve daha birçok değerlendirmeden etkilenmektedir. Bu koşullar ayrı ayrı göz önüne alınarak tesis yer seçimi yapılmaktadır. Tesis yer seçim raporunun hazırlanması MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Tesis yer seçim raporunun hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

  • Tesis Yeri Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
  • SWOT Analiz Yapılarak Her Bir Alternatifin Zayıf, Güçlü Yönleri İle Sunduğu Fırsatlar ve Karşılaşılabilecek Tehditlerin Ortaya Konması
  • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması