image
image
image
image
image
image

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Sistem Optimizasyon Çalışmaları
 • Yapı Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması

Sulama ve Drenaj Sistemleri

Sulama ve drenaj sistemleri, tarımsalfaaliyetleraçısından büyük önem arz etmektedir. Tarımsal faaliyetlerdeki gelirleri artırmak amacıyla bu projelere büyük kaynaklar ayrılmaktadır. Bundan dolayı, sulama ve drenaj sistemleri ile ilgili hazırlanacak olan projeler, MGS Proje ‘nin uzman kadrosu tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Bu sistemlerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Yan Dere ve Havza Etütleri
 • Hidroloji Raporunun Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Planlama Raporu Hazırlanması
 • Master Plan Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması