Su Yönetim Planlarının Hazırlanması

image
image
image
image
image
image

Su kaynaklarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak şekilde ele alınması amacıyla su yönetim planları hazırlanmaktadır. Böylece su kaynakları daha kapsamlı değerlendirilmektedir. Su yönetim planlarının hazırlanması MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Su yönetim planı hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Su Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Su Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması