Su Temini ve Dağıtımı

İnsanların her zaman temiz suya ihtiyaçları vardır. Dünyada su kaynaklarının dağılımı düzgün bir şekilde olmadığından dolayı uzakta bulunan suların kullanılmasını sağlamak amacıyla kaynağında bulunan suları ihtiyaç olan yerlere yönlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda çeşitli su temini çalışmalarıyla suyun ihtiyaç olan yere getirilmesi sağlanmaktadır. Su temini ve dağıtım çalışmaları MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Su temini ve dağıtımı projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Su Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması