Planlama Raporu Hazırlanması

image
image
image
image
image

Birçok farklı proje için planlama raporu hazırlanması MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Planlama raporu hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Toprak Drenaj Raporunun Hazırlanması
 • Tarımsal Ekonomi Raporunun Hazırlanması
 • Hidroloji Raporunun Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Planlama Raporu Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması