Master Planı Hazırlanması

image
image
image
image
image
image

Master planı hazırlanması MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Master planı hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

  • Master Plan Hazırlanması
  • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
  • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
  • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
  • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
  • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
  • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
  • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
  • Proje Maliyetinin Hesaplanması
  • Ekonomik Analizlerin Yapılması