• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması

Maden Atıkları Depolama Tesisleri

“Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisleri” gerek cevher zenginleştirme tesisleri gerekse taş ocağı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve işlenmesi sonucu oluşan atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulan tesislerdir.

26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve diğer ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin özellikle düzenli atık depolama tesisleri projelerinde deneyimli kadrosuyla “Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisleri” nin tasarımı yapılmaktadır.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması