• image
 • image

Köprüler

Köprüler ile ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin özellikleköprü projeleri konusunda deneyimli kadrosuyla “Köprü Projeleri” nin tasarımı yapılmaktadır.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Harita ve Plankote Çalışmaları
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Köprü Güzergah Çalışmaları
 • Köprü Modellenmesinin Yapılması
 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması