Kıyı Deniz Oşinografik Araştırmalar

image
image

Kıyı,deniz,oşinografik etütleri çalışmlarımız kapsamında gerek uluslararası gerekse ülkemiz standartlarını belirleyen “Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB)” standartlarında akıntı ölçümleri, sığ sismik ölçümler, deniz tabanı stratigrafisi belirleme ve hidrografik ölçümleri konularında hizmet vermekteyiz. Bu konu başlıkların dışında yüzey sediman örneklemeleri, deniz suyu örneklemeleri ve kimyasal analizleri, dolgu imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaları ve deniz suyu oşinografik parametrelerinin (tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk, vb.) tespitine yönelik ölçümler konularında da çözüm ortağınız olarak hizmet vermekteyiz.