Jeofiziksel Araştırmalar

image
image
image
image

Jeofizik metotları günümüzde mühendislik çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Petrol, maden ve benzeri doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının, yapı yeri ve güzergâh seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularda, jeofizik araştırmaları kapsamında hizmet verilmektedir.

Jeoradar

Jeoradar uygulamalarımızda, özellikle yer yüzeyine yakın derinliklerde bulunan, ortamın geneline göre farklı fiziksel özellikler gösteren alanların belirlenmesinde kullanılır. Temelde kullanılan cihaz, bir verici (Transmitter) ve bir alıcı (Receiver) antenle kayıtçıdan oluşur.

Yer içine gönderilen yüksek frekanslı dalgaların yansıma ve kırılmalara uğrayarak yer içinden geri dönüşleri kaydedilir. Son olarak elde edilen veriler sismik veri işleme tekniklerine benzer bir teknikle işlenerek yeraltının yapısı ortaya çıkarılır. Ülkemizde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu yöntemin en önemli avantajı son derece ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmesidir. Ancak bir dezavantaj olarak, sadece sığ aramalarda kullanılabilir; çünkü yüksek frekanslar, yer içindeki iletken ortamlarda kolayca atenüasyona uğrayarak derinlere ulaşamazlar. Jeoradar uygulamaları genellikle karayolu, demiryolu projelendirme çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Manyetik Yöntem

Manyetik Yöntem uygulayarak yaptığımız çalışmalarda, manyetik alanın kendisi veya bileşenleri ölçülmektedir. Manyetik prospeksiyon olarak isimlendirilen araştırmalarda amaç, manyetik özellik gösteren yani mıknatıslanabilen yer malzemelerinin belirlenmesidir. Yer yüzeyinde ölçülen manyetik verilerdeki farklar, çeşitli manyetik duyarlılığa sahip (manyetik süseptibiliteli) maddelerin dağılımındaki değişikliklerle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmalardan alınan verilerin değerlendirme kapsamı oldukça geniştir.