İçme Suyu Sistemleri

İçme suyu insan yaşamının devam edebilmesi için sağlanması gereken en temel ihtiyaçtır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içme suyuna olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çeşitli proje çalışmaları yapılmaktadır. İçme suyu sistemleri, MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından tasarlanmaktadır.

İçme suyu projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Şebeke Çözümlerinin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması