image
image
image
image

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Ülkemiz ve Dünya nüfusunda oluşan artış insanların suya olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla çeşitli kaynaklarda bulunan sular, arıtma yöntemlerine tabi tutularak insanların kullanabilecekleri seviyede değerler içeren sular elde edilmektedir. İçme suyu arıtma tesisleri sayısının artması insanların kullanabileceği su miktarında da şüphesiz ki artış olmasını sağlayacaktır. Bu sebeple içme suyu arıtma tesislerinin yapımı son derece önemlidir. Bu tesislerin tasarımı MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.