Hidrojeolojik Araştırmalar

image
image

Sondaj, jeofizik, ya da diğer örnekleme metotları kullanarak yeraltının jeolojisinin tespiti, yeraltı suyunun akış yönünün ve hızının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sığ yeraltı çökellerindeki ve akifelerdeki su kirliliği hareketinin modellenmesi, kirliliğin yeraltı suyu sistemlerine olan etkisinin araştırılması, yeraltı suyu kirliliğinin temizlenmesi için metotlar geliştirilmesi ve bu metotların uygulanışı gibi hidrojeolojik konularda kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Modellenecek arazinin, ön etüt sonrası belirlenen sondaj lokasyon ve derinlikleriyle, yeraltı suyu konum ve derinlikleri belirlenir. Yeraltı suyu akış özellikleri ve yönelimleri belirlenir. Arazinin yapısal jeolojisi ve diğer tüm jeolojik özellikleriyle birlikte değerlendirilen veriler MODFLOW programına aktarılır.

Programda yeraltı su modellemesiyle yeraltı suyunun davranışı, eğilimi, değişken yoğunluklarda olan akış özellikleri, akiferparametreleri, ve yeraltı su yönetimi için çözümler belirlenir. Programla simülasyonu yapılan yeraltı suyunun yüzey suları ile olan ilişkileri de belirlenmiş olur. Uluslararası standartlarda 3 boyutlu yeraltı su modellemesi yaparak size sunacağımız hizmetin kalitesinden övünç duymaktayız.