PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması

Geri Dönüşüm Tesisleri

Kaynağında ayrı ayrı biriktirilen atıkların ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılması çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca evsel nitelikli katı atık bertaraf tesislerinde deponi sahalarında oluşan gazlar, gaz toplama sistemi vasıtasıyla toplanarak enerji üretimi yapılabilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında aşağıda belirtilen tesislerin kurulumu yapılabilmektedir:

 • Mekanik Ayrıştırma Tesisleri,
 • Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisleri,
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Geri Dönüşüm Tesisleri,
 • Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Atık Akü Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler İçin Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Deponi Gazı Enerji Üretim Tesisleri

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması