• image
 • image
 • image
 • image
 • image

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Yatak Tanzimi Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması

Dere Islahı ve Taşkın Koruma

Her yıl erozyonla taşınan sedimentler,mevcut barajlara akmaktadır. Yamaç erozyonunun önlenmesi ve dere yataklarında meydana gelen rüsubat hareketlerinin önlenmesi,dere ıslahı ve taşkın koruma projeleri ile gerçekleştirilmektedir. Proje çalışmaları, ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak ve Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Dere ıslahı ve taşkın koruma projeleri kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Toprak Drenaj Raporunun Hazırlanması
 • Hidroloji Raporunun Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Planlama Raporu Hazırlanması
 • Master Plan Hazırlanması
 • Sediment Taşınması Etütleri
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması