Deprem Risk Analiz Tespiti

Depremsellik risk değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında incelenen alanlarda jeofizik ve jeolojik çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar sonucunda yapılan gözlemler ve yüzey jeolojisi çalışmalarıyla arazinin zemin özelikleri belirlenir.

Belirlenen zemin özellikleri sonucunda yapının üzerine inşa edildiği zeminin stabilitesi, deprem sırasında sergileyeceği davranış özellikleri, yapı temel elemanlarına etkileri, yapı temel elemanlarına uyumu kapsamlı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir.

Jeofizik ve jeolojik çalışmalara ek olarak yapının taşıyıcı sistemleri incelenmektedir. Taşıyıcı sistemden numuneler alınır ve alınan numunelerin dayanım özellikleri yapılan deneylerle belirlenir. Elde edilen veriler ile yapı 3 boyutlu olarak modellenip güncel ve olası koşullar dikkate alınarak dayanım analizi yapılmaktadır.

Bu değerlendirmeler hem uluslararası kriterlerce hem de ülkemizde yürürlükte olan deprem yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

Sismik dizayn çalışmalarımızda yapıların deprem durumundaki davranışlarını incelemekte ve bu davranışları uluslararası yapısal analiz kodlarına göre değerlendirmesini yapmaktayız. Analiz yapmak için öncelikle yapılar 3 boyutlu olarak tasarlanmaktadır. 3 boyutlu tasarımlar sonrası yapının parametreleri modellemeye aktarılmaktadır. Sonrasında olası sismik durumlar için yapı denenmekte ve tepki ve davranışı gözlemlenmektedir. Elde edilen sonuca göre, durum değerlendirilir ve alınması gerekli önlemler için projelendirme çalışmaları başlatılmaktadır.