• image
 • image
 • image
 • image

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması

 

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması

Belediye ve Ambalaj Atıkları Depolama Tesisleri

26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve diğer ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin özellikle düzenli atık depolama tesisleri projelerinde deneyimli kadrosuyla “Belediye ve Ambalaj Atıkları Depolama Tesisleri” nin tasarımı yapılmaktadır.

Düzenli depolama tesisi olarak tasarlanmış “Belediye ve Ambalaj Atıkları Depolama Tesisleri” sayesinde, oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suları üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle, atıklardan kaynaklı çevre kirliliğinin insan hayatını olumsuz etkilemesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Belediye ve Ambalaj Atıkları Depolama Tesisleri ‘nde aşağıdaki üniteler yer alabilmektedir:

 • Giriş Kontrol ve Kantar Binası,
 • İdari Bina,
 • Deponi Sahaları,
 • Araç Bakım Atölyesi,
 • Kompost Alanı,
 • Ayrıştırma Tesisleri,
 • Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Ünitesi,
 • Tekerlek Yıkama Ünitesi,
 • Sızıntı Suyu Toplama Havuzları,
 • Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi vb.