• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Baraj Gövdesi Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması

Barajlar

Barajlar ile ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak Uluslararası standartlar dikkate alınarak MGS Proje ‘nin özelliklebaraj projeleri konusunda deneyimli kadrosuyla “Baraj Projeleri” nin tasarımı yapılmaktadır.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Toprak Drenaj Raporunun Hazırlanması
 • Tarımsal Ekonomi Raporunun Hazırlanması
 • Hidroloji Raporunun Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Planlama Raporu Hazırlanması
 • Master Plan Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması