Atık Su Ve Yağmur Suyu Drenajı

Kentlerde oluşan atık suların ve yağmur sularının çevre kirletilmedenve insan sağlığına olumsuz etkisi olmadan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi için atık su ve yağmur suyu drenaj sistemleri kurulmaktadır. Bu sistemler MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Atık su ve yağmur suyu projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması