• image
 • image
 • image
 • image

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

Atık Su Arıtma Tesisleri

Gelişen teknoloji ve nüfus artışı sonucu oluşan atık su miktarının artması çevre kirliliği oranını gün geçtikçe artırmaktadır. Bu kirlenmelerden insan hayatının olumsuz etkilenmesinin engellenmesi için çeşitli arıtma tesisleri projelendirilerekbu suların çevreye zararsız hale getirilmesi sağlanmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.