Hizmetler

Planlama

Nehir Havza Yönetim Planı, İçmesuyu Havzalarının Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projeleri, Kuraklık Yönetim Planı, Taşkın Yönetim Planı, Su Kalitesi İzleme

Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birimi

MGS, gerçekleştirilmesi planlanan ve/veya faaliyette olan projelerden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve bu etkilerin bertaraf edilmesi ya da en aza indirgenmesi ile ilgili olarak çevre değerleri, ekonomik ve sosyal yapı da göz önünde bulundurularak alternatif çözümlerin geliştirilmesi kapsamında sürdürülebilir çalışmalar yürütmektedir.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

MGS; kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kuruluşların mevzuatlarına uygun olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi hizmetleri vermektedir.

Etüt, Proje ve Mühendislik

MGS, 2011 yılında gerekli teknik personel ve altyapıyı tamamlayarak çeşitli sektörlerin etüt, proje ve mühendislik hizmetlerini yürütmek amacıyla “Proje Tasarım Departmanı” oluşturmuştur.

Biyoçeşitlilik

Flora ve Fauna Araştırmaları, Ekosistem Değerlendirme Raporları, Biyoçeşitlilik Araştırmaları, Habitat-Tür İzleme, Taşıma ve Koruma Projeleri, Peyzaj Onarım Planları, Mansap Su Kullanım Hakları Raporları, Sulak Alan Yönetim Planları

Müşavirlik

2005 yılından bu yana Türk Çevre Mevzuatı hükümleri gereğince çevre ve danışmanlık ağırlıklı konularda faaliyetlerini göstermekte olan MGS, 2019 Aralık ayı itibari ile Teknik Müşavirlik dalında da hizmet vermeye başlamıştır.